Initial de orice manipulare stomatologică recomandăm efectuarea igienizării profisionale. Utilizind camera intraorală medicul prezină pacientului, explicindu-i totodata starea danturii si a mucoaselor, necesitatea tratamentului și tipul acestuia. La necesitate și planul de tratament.