Guban Liviu, </br>Medic Stomatolog Chirurg

Absolvent al USMF Diploma Nr. 00895 Diploma de Licenta Nr.003526. Competențe în chirurgie, inclusiv în implantologie orală. Participă la cursuri de perfecționare și congrese din țară și străinătate.

Certificate de calificare